Adjunct hoofdverpleegkundige (M/V/X)
Run4Medical
Zandhoven
None / Medical

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste adjunct hoofdverpleegkundige die zich thuis voelt in een innovatieve en dynamische werkomgeving.
Het ondersteunen van de hoofdverpleegkundige teneinde het goed functioneren van de eenheid te
verzekeren alsook het uitvoeren van de door de hoofdverpleegkundige gedelegeerde taken en het
vervangen van de hoofdverpleegkundige indien nodig.

Leidinggeven aan de medewerkers in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke
Taken
- Stelt, onder toezicht van de hiërarchisch verantwoordelijke, de werkverdeling en personeelsplanning op en
past de opgestelde planningen aan de behoeften van de eenheid aan (vb. opdrachtenwijziging, ziekte) om te
voorzien in de continuïteit van de zorgverlening;
- Adviseert, volgens de bestaande procedures, de hoofdverpleegkundige omtrent het personeelsbeleid van de
eenheid (vb. aanwerving en ontslag);
- Motiveert, ondersteunt, stuurt en evalueert de medewerkers in de uitvoering van hun opdrachten;
- Bespreekt met de medewerkers o.a. de toestand van bewoners, opleidingen en eventuele problemen.
• Ondersteunen van de hiërarchisch verantwoordelijke in de organisatie van de eenheid
Taken
- Verzekert, bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige, het goed functioneren van de eenheid;
- Houdt toezicht op het correct gebruik en onderhoud van het medisch en niet-medisch materiaal;
- Ondersteunt de hiërarchisch verantwoordelijke bij het oplossen van problemen i.v.m. het functioneren van de
eenheid;
- Overlegt en wisselt informatie uit met andere diensten;
- Stelt, in samenwerking met de hoofdverpleegkundige, de zorgplannen op.
• Uitvoeren van administratieve taken ter ondersteuning van de hoofdverpleegkundige
Taken
- Verzamelt de gegevens m.b.t. het functioneren van de eenheid (vb. financiële opvolging) en bespreekt deze met
de hiërarchisch verantwoordelijke en de directie;
- Voert de administratie m.b.t. de organisatie van de eenheid;
- Verzorgt de administratie i.f.v. de opname en het verblijf van de bewoners.
• Ondersteunen van de hiërarchisch verantwoordelijke in de optimalisatie van de dienstverlening
aan de bewoners
Taken
- Bespreekt ervaringen, problemen, klachten van de bewoners en gemeenschappelijke activiteiten met de collega’s
en de directie;
- Vindt samen met de hiërarchisch verantwoordelijke mogelijkheden om de efficiëntie van de eenheid te optimaliseren;
- Neemt deel aan diverse interne en externe multidisciplinaire werkgroepen.
• Uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende taken
Taken
- Verpleegt en verzorgt de bewoners;
- Bespreekt de behandeling van de bewoners met de artsen en de medewerkers;
- Informeert de naasten van de bewoners, o.a. omtrent de nodige zorgen;
- Voert gesprekken met de bewoners en hun naasten teneinde hen te ondersteunen

Kwalificaties

Kennis en kunde
- Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie;
- Het volgen en behalen van het postgraduaat “ Leiderschap in de zorg”;
- Kan werken met de nodige informaticatoepassingen;
- Ervaring in de gedelegeerde taken;
- Inwerktijd: 6 tot 12 maanden.
Leidinggeven
Hiërarchisch leidinggeven:
- Aantal = 14 tot 26 unisite;
- Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de medewerkers te begeleiden;
- Is vaardig in plannen en organiseren.
Communicatie
- Bezit luistervaardigheden;
- Verschaft inlichtingen aan de bewoners, bespreekt met hen klachten over de zorgverlening, stelt hen
gerust en stimuleert hen in moeilijke omstandigheden;
- Bespreekt de gezondheidstoestand van de bewoners met de artsen.
Probleemoplossing
- Past de werkplanning van de eenheid aan de behoeften van het moment aan;
- Doet bij specifieke of complexe bewonersgebonden problemen beroep op interne referentiepersonen;
- Formuleert mogelijkheden aan de hiërarchisch verantwoordelijke om de werking van de eenheid te optimaliseren.
Verantwoordelijkheid
- Staat mee in voor de uitvoering van de medische behandeling door het verstrekken en delegeren van
verpleegkundige zorgen binnen het wettelijk kader alsook door het opstellen en uitvoeren van het zorgplan;
- Beheert in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke de eenheid;
- Bespreekt de gezondheidstoestand van de bewoners en de uit te voeren behandeling met de collega’s, de
hiërarchisch verantwoordelijke, de arts en andere zorgverleners;
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
Omgevingsfactoren
- Dagelijks contact met vuil, slechte geuren, stof of met excrementen van personen;
- Af en toe contact met besmettelijke ziekten;
- Werken aan een beeldscherm (<80%) is vereist voor het uitoefenen van de functie;
- Er moeten dagelijks zware lasten verplaatst worden;
- Langdurig staande houding is vereist voor het uitoefenen van de functie;
- Dagelijks persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
- Regelmatig contact met verbaal of fysiek agressieve personen.

Opleiding

Je bent een gediplomeerd verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1) met oprechte interesse in ouderenzorg.

Aanbod

vervanging zwangerschap en kans op vaste aanwerving (mits een verplichting om de twee jaar durende cursus ‘leidinggevende in de zorg’ te volgen.)
1op3 weekends werken
Bedrijfswagen of Bedrijfsfiets bij vaste aanwerving
Aangename werkomgeving met nieuwe vleugel.
Dynamisch team.
Uitgebreide kansen tot bijscholing.
Loon volgens loonschaal.
Fietsvergoeding.
Haard en standplaatsvergoeding.
Groepsverzekering.
13 de maand


Printen